2008-2009 3. sınıf rehberlik dersi etkinlikleri

2008-10-18 21:51:00
3. SINIF - 1.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

HEP BERABER KORUYALIM

Sınıf:

3.sınıf

Yeterlik Alanı:

Eğitsel Başarı

Kazanım:

Okul araç-gereçlerini korur. (Kazanım Numarası -17-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

1. Öğretmen, aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimini başlatır.

Ø        Evde kullandığınız eşyalar nelerdir?

Ø        Bu eşyalara nasıl davranıyorsunuz?

Ø        Bu eşyaları kim aldı?

Ø        Ne kadar para verildi?

Ø        Okulumuzda hangi eşyalar var? Okul araç gereçlerimiz neler? (İfade edilen araç-gereçler tahtaya yazılır.)

Ø        Her okulda bu araç-gereçler var mı?

Ø        Bu araç-gereçleri kimler almıştır? Kimlerin parasıyla alınmıştır?

Ø        Tahtaya yazılan araç-gereçlere nasıl davranıyorsunuz?

Ø        Tahtaya yazılan araç gereçlerden biri olsaydınız, hangisi olmak isterdiniz? Neden? Size nasıl davranılmasını isterdiniz?

Ø        Okul araç-gereçlerini korumak neden önemlidir?

2. Okul araç-gereçlerini korumanın önemi ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

3. SINIF - 2.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

AYHAN İLE MELİH

Sınıf:

3.sınıf

Yeterlik Alanı:

Eğitsel Başarı

Kazanım:

Ders çalışma ile başarı arasındaki ilişkiyi açıklar. (Kazanım Numarası -18-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form-10, Form-11

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

1.      Öğretmen Form-10'i okur.

2.      Öğrencilere Form-11 dağıtılır ve doldurmaları istenir.

3.      Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

Ø      Ayhan'ın başarısızlığının nedenleri nelerdir?

(Tahtanın yarısına başarısızlık nedenleri sıralanır ve öğretmenin eklemek istedikleri varsa ekleme yapabilir.)

Ø      Melih'in başarısının nedenleri nelerdir?

(Tahtanın diğer yarısına başarı nedenleri sıralanır ve öğretmenin eklemek istedikleri varsa ekleme yapabilir.)

Ø      Melih ve Ayhan'ın ders çalışma alışkanlıklarında ki farklılıklar nelerdir?

Ø      Ders çalışma alışkanlıklarınızdan Melih veya Ayhan'ınkine benzeyenler var mı? Nelerdir?

Ø      Başarılı olduğunuz derslere nasıl çalışıyorsunuz?

Ø      Ders çalışma ve başarı arasında nasıl bir ilişki vardır?

4.      Ders çalışma ile başarı arasındaki ilişkinin önemi ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

FORM-10

ETKİLİ ÖĞRENME YOLLARI

ü      Güdülenme ve hedefler belirleme

ü      Zamanın iyi planlanması

ü      Çalışma ortamının düzenlenmesi

ü      Etkin dinleme ve not alma

ü      Etkili ve hızlı okuma

ü      Hafızayı güçlendirme

Güdülenme ve hedefler belirleme: Kişinin öğrenmeyi öğrenmesi, her şeyden evvel ona güdülenmesi, onu istemesi ile başlar. Öncelikle kişi kendini tanımalı ve daha sonra potansiyeli, kapasitesi dâhilinde "hedefler" oluşturmalıdır. Çünkü Seneca'nın deyimi ile "Gidecek limanı olmayan gemiye hiçbir rüzgâr fayda etmez". Hedefi, amacı olmayan bir kişiyi de hiç bir şey motive edemez. Bireyi motive eden, güdüleyen hedeflerdir. Çünkü onlar başarı için mihenk taşlarıdır. Hedefler ilerlemeyi, takip etmeyi ve kişinin bulunduğu aşamada ne denli becerili olduğunu anlamasını sağlarlar.

Belirlenen hedefler bazı özelliklere sahip olmalıdır. İlk olarak hedeflerin kişiyi motive edebilmesi için onların sürekli göz önünde tutulması gerekir. İkinci olarak ta sağlıklı hedefler geliştirilmelidir. Belirlenen hedefler kişinin kapasitesine ve değerlerine uygun olmalıdır. Aynı zamanda bireyin içinde bulunduğu çevrenin ve toplumun değerleri ile ve öncelikleri ile tutarlı olmalıdır. Bir diğer özellik de hedeflerin ölçülebilir olmasıdır. Böylece kişi amacına ne derece ulaştığını görebilir. Son olarak da belirlenen hedefler, çok kolay ve çok zor olmamalıdır.

Zamanı Planlama: Başarılı olmak için çok çalışmak değil, etkili çalışmak gerekir. Etkili çalışmak ise zamanı belirlenmiş hedefler doğrultusunda planlanmaktadır. Zamanı planlama ve verimli kullanma da her şeyden önce kişinin kendi zamanı kullanma açısından gözlemesi, önceliklerini ve yapmak zorunda olduklarını belirlemesi ile başlar. Öncelikler belirlendikten sonra, ikinci aşamada zaman analiz edilmeli ve planlanmalıdır.

Çalışma Ortamının Düzenlenmesi: Zamanı düzenlemek kadar, çalışma ortamının düzenlenmesi de çalışma verimini etkiler. İyi bir çalışma ortamı şu özelliklere sahip olmalıdır.

ü      Çalışma ortamı öğrencinin dikkatini dağıtacak poster, müzik, gürültü gibi etkenlerden arındırılmış olmalıdır.

ü      İyi havalandırılmış uygun ısıda ve yeterince aydınlık olmalıdır.

ü      Çalışma masası öğrenciye uygun ebat ve yükseklikte olmalıdır.

Etkin Dinleme ve Not Alma: İyi not tutmada yapılacak ilk iş, dinleme becerilerini geliştirmektir. Ortalama olarak bir yetişkin uyanık olduğu saatlerin % 31'ini dinleme,

%7 ‘sini yazma, % 11'ini okuma, % 21'ini konuşma ile harcar. Bu yüzden iletişimde ve derslerde dinleme çok önemlidir. Dinleme becerisinin geliştirilmesi gerekir. Aşağıdaki yollar dinleme becerisini geliştirmede kullanılabilir.

ü      Dinlemeyi okumak gibi görün. Kişi okurken, sadece kelimelere dikkat etmez, okuduğunu anlamaya, parçadaki fikirleri görmeye çalışır. Aynı şekilde dinleme de sadece kelimeleri duymak değildir. Dinlerken de, fikirler üzerinde odaklanmak, konunun önemini değerlendirmek ve detayların ana fikirle ilişkilendirilmesi gerekir.

ü      Asıl konuşma konusu üzerinde odaklaşın. Konuşmacının bireysel özelliklerine takılmayın.

ü      Olaylar üzerinde değil, fikirler üzerinde odaklaşın.

ü      Konuşmacının açılış cümlelerine dikkat edin. Konuşmacı konunun önemini belirtir ve önceki bazı konular ya da olaylarla bağlantı kurabilir. Dinleyici, konuşmanın amacını anlamaya çalışmalıdır.

ü      Konuşmanın hızından ve düşünme hızından kaynaklanan boşluğu doldurun. Bir insan dakikada ortalama 125 kelime konuşur. Düşündüğü kelime ise dakikada 500'ün üzerindedir. Etkili dinleme için, bu boşluğu konu üzerinde odaklaşarak doldurmak gerekir. Söylenileni neyin takip edeceği tahmin edilebilir, verilen bilginin nerelere uygulanabileceği düşünülebilir, önceki bilgilerle bütünleştirilmeye çalışılabilir, karşılaştırmalar yapılabilir.

Aktif dinleme becerileri geliştirildikten sonra, not tutma daha kolay hale gelir.

Bilindiği gibi not tutmanın birçok faydaları vardır. En önemlisi,  öğrenmenin temel şartı olan "aktif katılımı" sağlar. Böylece uyanık kalmak ve dikkati öğrenilen konuya yoğunlaştırmak mümkün olur. İkinci olarak, unutmayı azaltır. Çünkü öğrendiğimizin yaklaşık % 70'ini bir saat içinde, % 80'ini bir gün içinde unuturuz. Bir diğer faydası da, zaman ve enerjiden tasarruf sağlamasıdır. Tekrarlamak istediğimiz zaman, metnin bütününü okumak yerine, ana düşünceleri ortaya koyan aldığımız kısa notları okumak yeterli olabilir. Bu da sınav öncesi yaşanan kaygıyı azaltır.

Not tutma da üç unsuru içermelidir. Birincisi ve en önemlisi tutulan notlar konuşmacının ana fikirlerini içermelidir. İkincisi, notlarda yeterince örnekler ve ipuçları yer almalıdır. Böylece bir süre sonra da hatırlanabilir. Üçüncü olarak da, tutulan notlar organize bir şekilde olmalıdır.

Konuşmacının ya da konuşmanın ana fikrini kolayca yakalamak için  bazı ipuçlarından faydalanılabilir.

ü      Ses tonundaki değişme: Bazı konuşmacılar önemli noktaları vurgulamak istediklerinde ses tonlarını değiştirirler.

ü      Konuşma hızındaki değişme: Konuşmacılar önemli kavramları tartışmak istediklerinde yavaşlayabilirler. Bazen de dikte ettirmek için yavaşlayabilirler.

ü       "Üç önemli sebep", "dört anlamlı etken" ve bunların ardından gelen "birincisi", "ikincisi", "diğer bir etki", "son olarak" gibi sözcükler konunun önemini vurgulayan ifadelerdir.

ü      Tahtaya yazı yazma: Bazı konuşmacılar anahtar kelimeleri veya ana fikirleri tahtaya yazarlar. Bu durumda eğer bir konuşmacı tahtayı kullanıyorsa kesinlikle emin olun o konu çok önemlidir.

ü      Görsel, işitsel araçların kullanılması: Yine aynı şekilde konuşmacı bazı şeyleri anlatırken tepegöz, slâyt veya video gibi araçlar kullanıyorsa bu konunun kesinlikle önemli olduğunun işaretidir.

ü      Doğrudan hatırlama: Bazen de konuşmacılar bir kavram veya düşüncenin önemli olduğunu açıkça belirtir, "akılda tutulması gereken önemli bir nokta...", "bunu unutmayın" gibi.

ü      Sözel olmayan ipuçları: Birçok konuşmacı sözel olmayan davranışlarla da önemli noktaları belirtir. Bazı jestler kullanır, bazıları masaya hafifçe vurur, bazılarının yüz ifadelerinde değişmeler olur.

ü      Bunlardan başka not tutarken kişi kendi kelimelerini kullanmalıdır. Anlatılanlar, organize edilerek yazılmalı, gerektiğinde numaralama sistemine başvurulmalıdır. Öğrenci notları düzenli ve anlaşılır tutulmalıdır. Not tutarken kısaltmalar kullanılmalıdır.

Etkili ve Hızlı Okuma: Okulda, başarıyı etkileyen en önemli etkenlerden biri de "hızlı ve etkili okuma"dır. Hızlı okumanın yavaş okumaya göre daha fazla hatırlamayı sağladığı kabul edilir. Çünkü yavaş okurken dikkat daha kolay başka yerlere kayabilir ve zihinsel bağlantı zayıflar. Etkili ve hızlı okuma için aşağıdaki ilkeler göz önüne alınmalıdır.

  1. Bilindiği gibi, bir kitabın içerdiği konuları anlamak için önce "içindekiler" sayfası okunmalıdır.
  2. Bir kitabın ya da bir yazının giriş ve sonuç bölümleri mutlaka okunmalıdır.
  3. Bir bölümün veya bir yazının ilk ve son paragrafları üzerinde dikkatle durulmalıdır. Çoğu zaman ana fikir bu paragraflardadır.
  4. Önemli görülen kısımlar fosforlu renkli kalemlerle işaretlenmelidir.
  5. Metnin içindeki tablo, grafik, şekil vb. materyal dikkatle incelenmelidir.
Etkin okumada en yaygın bilinen yöntemlerden biri de İSOAT yöntemidir. Bu yöntem kitaptan okuyarak öğrenmeyi kolaylaştıran ve sınav başarısını artıran bir yöntemdir. İSOAT yöntemi ile okuma beş basamaktan oluşur:

  1. İNCELE: Bölüm ya da kitap içinde neler olduğu konusunda bir fikir edinmek için ana başlıklar, alt başlıklar, şekil, resim ve grafikler, giriş ve sonuç bölümlerine hızla (üç, dört dakikada) göz gezdirin.
  2. SOR: Göz atma aşamasında konu ile ilgili sorular oluşturun. Neleri öğrenmeyi bekliyorsunuz? "Ne, nerede, nasıl?" soruları oluşturun ve bunları bir kâğıda yazıp, göz önünde tutun.
  3. OKU: Kafanızda oluşan genel fikre ve çıkardığınız sonuçlara göre metni okumaya başlayın. Soruların cevabı olan kısımların yanına işaret koyun. Tanım, benzerlik, farklılık belirten kısımları ve önemli yerleri işaretleyin. Ana fikri belirleyin ve not alın.
  4. ANLAT: Kitabı kapatarak, gerekiyorsa notlarınıza bakarak yüksek sesle anlatın. Önce sorulara bakın, cevaplarını verin, önemli kısımları açıklayın.
  5. TEST ET: Metne ya da notlara bakmadan konuyu kısaca ( dört, beş dakika) tekrarlayın, öğrenip öğrenmediğinizi test edin.
Yöntemin başarısı için sistemli olarak uygulanması gerekir. Bu takdirde, çalışmaya ayırdığınız sürenin giderek kısaldığını göreceksiniz.

Sonuç olarak, öğrenmeyi öğrenmek ve sonuçta da başarılı olmak için;

ü      Öncelikle kendinizi gözlemleyin, tanıyın ve kendinize güvenin ve başaracağınıza inanın.

ü      Daha sonra, "kendinizin olan" kısa ve uzun vadeli gerçekçi hedefler belirleyin.

ü      Etkin öğrenme yöntemlerini kullanın.

ü      Öğrendiklerinizi ilk 24 saat içinde kısa bir göz atma ile pekiştirin.

ü      Aralıklı tekrarlar yaparak (haftalık, aylık) hafızanızı kuvvetlendirin (MEB, a. 2004).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM-11

Ayhan Başarısız Bir Öğrencidir.

Sizce başarısız olma nedenleri nelerdir?

Melih Başarılı Bir Öğrencidir.

Sizce başarılı olma nedenleri nelerdir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SINIF - 3.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

ZAMAN

Sınıf:

3. sınıf

Yeterlik Alanı:

Eğitsel Başarı

Kazanım:

Zamanı etkili biçimde kullanmanın önemini açıklar. (Kazanım Numarası -19-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

1.   Aşağıdaki atasözleri ve deyimler tahtaya yazılır ve anlamları açıklanır.

Bu günün işini yarına bırakma.

Leyleğin ömrü laklak ile geçer.

Vakit nakittir.

Demir tavında dövülür.

Üşenme erteleme vazgeçme

Çalışanın işi biter, işsizin günü gider.

Erken kalkan yol alır.

Tembelin işi bitmez yaz gelse bile kışı bitmez.

Aba vakti aba, yaba vakti yaba

 

2.   Öğrencilerin çoğunluğunun seçtiği 2 tane atasözü veya deyim zamanı etkin kullanmayla ilişkilendirilerek gönüllü öğrenciler tarafından canlandırılır.

3.   Canlandırmalar tamamlandıktan sonra aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

Ø   Zamanı etkili kullanmazsak neler olur?

Ø   Zamanı etkili kullanırsak neler olur?

Ø   Zamanı etkili kullandığınızı düşünüyor musunuz?

Ø   Kendinizle ilgili yeni şeyler fark ettiniz mi?

4.      Zamanı etkili biçimde kullanmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

3. SINIF - 4.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

SORUMLULUK SAHİBİYİM

Sınıf:

3. sınıf

Yeterlik Alanı:

Okula ve Çevreye Uyum

Kazanım:

Sorumluluklarını yerine getirmemenin sonuçlarını fark eder. (Kazanım Numarası -8-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

1.      Öğretmen öğrencilere "evde, sokakta ve okulda yerine getirmeniz gereken sorumluluklarınız nelerdir?" sorusunu yönelterek grup etkileşimini başlatır.

2.      Öğrenciler tarafından belirlenen sorumluluklar tahtaya yazılır.

3.      Öğretmen, belirlenen sorumluklar yerine getirilmezse neler olabileceğini öğrencilere sorar ve cevaplamalarını ister.

Örnek:* Ödevlerimi yapmazsam...................................................olur.

* Ders araç gereçlerimi yanımda bulundurmazsam...................olur.

* Okula zamanında gelmezsem............................................olur.

* Yatağımı toplamazsam.....................................................olur.

* Küçük kardeşimin bakımına yardımcı olmazsam...................olur.

* Sofra kurulmasına yardım etmezsem..................................olur.

* Sokağımızı temiz tutmazsam.............................................olur.

* Çocuk bahçesindeki salıncaklara zarar verirsem...................olur.

* Sokaktaki ağaçlara zarar verirsem......................................olur.

4.      Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

Ø      Sorumluluklarınız arasında yerine getirmedikleriniz var mı? Hangileri? Niçin?

Ø      Sorumluluklarınızı yerine getirmediğinizde sonuçlar neler olabilir?

5.      Sorumlulukları yerine getirmenin önemi ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

 

3. SINIF - 5.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

İŞTE BEN

Sınıf:

3. sınıf

Yeterlik Alanı:

Kendini Kabul

Kazanım:

Güçlü ve zayıf yönlerini fark eder.(Kazanım Numarası -68-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Çizgisiz kâğıt, boya kalemleri, makas

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

1.      Öğrencilerden makas, boyalı kalem, çizgisiz kâğıt kullanarak bir papatya hazırlamaları, papatyanın ortasına kendi ismini, papatyanın yapraklarının ön yüzüne güçlü, arka yüzüne de zayıf yönlerini yazmaları istenir.

2.      Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

Ø      Güçlü yanlarınızı belirlerken zorlandınız mı? Neden?

Ø      Zayıf yanlarınızı belirlerken zorlandınız mı? Neden?

Ø      Arkadaşlarınızla ortak olan ve olmayan özellikleriniz neler?

Ø      Güçlü ve zayıf yönlerinizi geliştirmek için neler yapabilirsiniz?

3.       Güçlü ve zayıf yönlerini fark etmelerinin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

NOT:Öğretmen, öğrencilere güçlü ve zayıf yönlerini ifade eden papatyayı "Eğitsel ve Mesleki Planlama Dosyası"na koyarak, gelişimlerini takip edebileceklerini belirtir.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

3. SINIF - 6.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

KİŞİSEL SINIRLARIM

Sınıf:

3. sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Kişisel sınırlarını korur. (Kazanım Numarası -100-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Bahçe

Sınıf Düzeni

-

Araç-Gereç:

Tebeşir

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

*Bu etkinlik özel bilgi ve deneyim gerektirdiği için okul rehber öğretmeni veya RAM'lardan gelecek uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir. Bunun sağlanamadığı ya da kalabalık okullarda rehber öğretmenin yetişemediği durumlarda bu etkinlikler yerine öğrencilerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları, okulun özellikleri göz önünde bulundurularak sınıf rehber öğretmeni tarafından farklı etkinlikler yapılabilir ya da diğer etkinliklere daha geniş yer verilebilir.

Süreç:

1.        Öğrenciler bahçeye çıkarılır ve 2 gruba ayrılır.

2.        Bir grup öğrenci kendi etrafına tebeşirle bir çember çizer. (Çemberin büyüklüğü ya da küçüklüğü öğrencinin isteğine bağlı olmalıdır.)

3.        Öğrencilere çizdikleri bu sınıra hiç kimseyi almamaları istenir.

Öğrencilere bu çemberin kişisel sınırları olduğu ve kişisel sınırların ne olduğu kısaca anlatılır. Kişisel sınırlar ile ilgili bilgi verilirken, öğrencilerin gelişim özellikleri, daha önce olumsuz bir yaşantıdan geçmiş olma ihtimalleri vb. göz önünde bulundurulmalıdır.

4.        Diğer gruba bu çemberin içine girmeye çalışmaları istenir. Çemberin içindeki öğrencilere de çemberin içine kimseyi almamaları istenir.

5.        5 dakika sonra, gruplar yer değiştirir ve diğer gruptaki öğrenciler çemberlerini çizer ve aynı uygulama devam eder.

6.        Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

Ø        Çemberin içine girmeye çalışırken ne hissettiniz?

Ø        Çemberinizi korurken ne hissettiniz?

Ø        Günlük hayatta kişisel sınırlarınıza girmek isteyenler oldu mu? Neler yaptınız?

Ø        Kişisel sınırları korumak neden önemlidir?

7.       Kişisel sınırlarını korumanın önemini vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

3. SINIF - 7.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

HEP BERABER

Sınıf:

3. sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Arkadaşları tarafından dışlandığında neler yapabileceğini fark eder. (Kazanım Numarası 98)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

*Arkadaşları tarafından sürekli dışlanma sorunu yaşayan öğrenci fark edilirse okul rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni yoksa RAM ile işbirliği yapılarak öğrenciye destek hizmetleri sağlanmalıdır.

Süreç:

1. "Oyun da dışlanma" ya da "grup çalışmasında dışlanma" davranışını içeren bir doğaçlama için sınıfta, gönüllü öğrencilerden oluşan 4-5 kişilik bir grup oluşturulur ve canlandırma yapmaları istenir.

2. Canlandırmadaki dışlayan ve dışlanan öğrencilerin yer değiştirerek tekrar canlandırma yapmaları istenir.

Eğer süre yeterli olursa iki canlandırmada yapılabilir.

5. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

Ø      Doğaçlamada dışlanan öğrenci olarak neler hissettiniz?

Ø      Dışlandığınızda ne tür tepkiler verdiniz?

Ø      Doğaçlamada dışlayan öğrenci olarak neler hissettiniz?

Ø      Dışlayan ve dışlanan arkadaşlarınızı izlerken neler hissettiniz?

Ø      Dışlanan kişi olsaydınız nasıl tepkiler verirdiniz? Arkadaşlarınızın verdiği tepkilerden en uygunu hangisi idi?

Ø      Dışlama davranışında verilebilecek tepkiler neler? Sonuçları neler olabilir?

6. Arkadaşları tarafından dışlandığında baş etme yollarını kullanmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

 

3. SINIF - 8. ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

ALAY ETMEM

Sınıf:

3. sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Alay edilme durumlarında yapabileceklerini fark eder. (Kazanım Numarası 99)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form-12

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN http://www.stammeringcentre.org adresinden yararlanılmıştır.

*Arkadaşları tarafından sürekli alay edilme sorunu yaşayan öğrenci fark edilirse okul rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni yoksa RAM ile işbirliği yapılarak öğrenciye destek hizmetleri sağlanmalıdır.

Süreç:

1.      Öğretmen, alay edilme durumlarında öğrencilerin yapabileceği bazı davranış örneklerini tahtaya yazar.

ü      Varsa okuldaki şikâyet kutusuna yaz.

ü      Bir arkadaşına söyle.

ü      Seninle alay eden arkadaşının annesine söyle.

ü      Oradan uzaklaş.

ü      Duymazlıktan gel.

ü      Alay eden kişiye saldır.

ü      Bağışla.

ü      Anne, babana söyle.

ü      Ağla.

ü      Sen de alay et.

ü      Başka birileri ile konuş.

ü      Onunla aynı fikirde ol.

ü      Arkadaşların ile ona tuzak kur.

ü      Rehber öğretmen ya da sınıf öğretmeninden yardım iste.

ü      Okul idaresine bildir.

Öğretmen, alay edilme durumlarında öğrencilerin yapabileceği davranış örneklerini çoğaltabilir.

2.      Öğrencilerden tahtada listelenen alay edilme durumlarında gösterebilecekleri 3 davranış örneğini bir kâğıda yazmaları istenir.

3.      Öğretmen, öğrencilerle birlikte tartışarak, tahtadaki alay edilme durumlarında yapabilecekleri davranış örneklerini, uygun olan ve uygun olmayan şeklinde 2 gruba ayırır.

4.      Öğrencilerden yazdıkları davranış örneklerinin hangi gruba girdiğini kontrol etmeleri ve gönüllü öğrencilerin cevaplarını nedenleri ile birlikte sınıfla paylaşmaları istenir.

5.      Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

Ø      Sizinle alay eden oldu mu? Ne hissettiniz ve nasıl tepki verdiniz? Uygun tepki vermek neden önemlidir?

Ø      Tahtada listelenen alay edilme durumlarında gösterilebilecek bazı davranış örneklerinden hangilerini gösterdiniz?

Ø      Bu davranış örneklerinden hangisi daha etkili oldu?

Ø      Siz alay eden olsaydınız hangi davranış örneğinden daha çok etkilenirdiniz?

6.      Alay edilme durumlarında yapabilecekleri vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Form-12 öğretmene bilgi amacıyla verilmiştir.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

FORM-12

İSİM TAKMA VE ALAY ETME

            İsim takma ve alay etme küçük çocuklarda ve okul yıllarında çok yaygındır. Birçok çocuk ve ergen alay etme ile baş etmek için etkili sosyal becerilerden ve baş etme stratejilerinden yoksundur. Alay etme nedeniyle üzgün olduklarında ve incindiklerinde bu durum diğerlerinin alay etmeye devam etmesi için sinyallerdir, çünkü istedikleri tepkiye neden olmuşlardır. Yetişkinlerin çocuklara alay etmeyi görmezden gelmesini söylemek gibi müdahale çalışmaları genellikle işe yaramaz, çünkü kurbanlar incinene duygularını etkili biçimde nasıl gizleyeceklerini bilemezler. Çocuklar aynı zamanda alay edilme ve isim takma deneyimlerinden ne kadar acı çektiklerini yetişkinlerin anlamadığı duygusunu yaşarlar. Ana babaların ve öğretmenlerin isim takma ve alay etmenin olumsuz sonuçlarını engelleme ve baş etmede çocuğa yardım için müdahaleleri çok önemlidir.

            Öğretmenler İçin Stratejiler

            Öğretmenlerin isim takılan ve alay edilen kurbanın yaşamı üzerinde düşündüklerinden daha çok etkisi vardır. Eğer öğretmenler bu davranışı durdurmak için girişimde bulunmayarak, alay etmenin devam etmesine izin verirlerse, alay etmenin kabul edilebilir olduğu mesajını gönderebilir ve kurban durumundaki öğrenci desteklenmemiş hissedebilir. Öğretmenin tüm çocukların kabul edilmiş hissetmesi ve hiç birinin dışlanmamış olduğunu hissetmesine yardım etmeleri gerekir.

·        Öğretmen sınıf içerisinde nezaket ve övgü davranışlarını cesaretlendirmeli ve alay etme davranışlarını kabul etmemelidir.

·        Kurbanı desteklemek için okul psikolojik danışma ve rehberlik servisi ile çalışmalı ve alay edilme eğilimi olan çocukların özel yeteneklerini ve güçlü yanlarını vurgulamalıdır.

·        Daha olumlu sosyal etkileşimi ilerletmeye yardım etmek ve uygun olmayan davranışları değiştirmek için ana babalar ile yakından çalışmalıdır.

·        İsim takma durumlarında ya da alay edildiğinde duygularını gizleme etkinlikleri yapılır, rol oynama ile uygulama fırsatları sunulur (Levy, 2006).

 

3. SINIF - 9.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

DAVRANIŞLARIMIN ETKİLERİ

Sınıf:

3. sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder. (Kazanım Numarası 97)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form-13

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

1.            Form-13 öğrencilere dağıtılır ve doldurmaları istenir.

2.           Gönüllü öğrenciler yazdıklarını sınıfla paylaşır.

3.           Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

Ø      Form-13'deki "Arkadaşıma Etkisi" sütununda ortak etkiler neler?

Ø      Form-13'deki "Bana Etkisi" sütununda ortak etkiler neler?

Ø      Davranışlarınızın arkadaşlarınıza etkileri konusunda öğrendiğiniz yeni şeyler oldu mu? Neler?

Ø      Davranışlarınızın kendinize etkileri konusunda öğrendiğiniz yeni şeyler oldu mu? Neler?

4.           Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

FORM-13

DAVRANIŞLARIM

ARKADAŞIMA ETKİSİ

BANA ETKİSİ

Arkadaşımı oyuna almazsam

 

 

Arkadaşıma bağırırsam

 

 

Arkadaşımla alay edersem

 

 

Arkadaşıma yardım edersem

 

 

Arkadaşımla eşyalarımı paylaşırsam

 

 

Arkadaşıma küsersem

 

 

Arkadaşımla kavga edersem

 

 

Arkadaşıma çelme takarsam

 

 

Arkadaşımı seversem

 

 

Arkadaşım hastayken onu ziyarete gidersem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmen bu davranış örneklerini çoğaltabilir.

 

 

3. SINIF - 10.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

*DİNLİYORUM

Sınıf:

3. sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

İletişimde dinlemenin önemini fark eder. (Kazanım Numarası 101)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Senaryolar

Kaynak:

*(Erkan, 2005)

Süreç:

1.      Öğrencilere senaryo-1 okunur.

Senaryo 1:

Birsen o gün okula geldiğinde canı çok sıkkındı. Serviste bir arkadaşı ile kavga etmişti. Sırasına oturduğunda yaşadığı olayı Mert'e anlatmaya başladı. Mert, Birsen'in sözünü bitirmesini beklemeden, "Barışırsınız, boş ver." Diyerek oradan ayrıldı ve diğer arkadaşlarının yanına gitti.

2.     Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi başlatılır.

Ø     Sizce Mert, Birsen'i dinledi mi?

Ø     Sizce bu durumda Birsen ne hissetmiş olabilir?

Ø     Bu davranış, Birsen ile Mert'in arkadaşlığını etkiler mi? Nasıl?

Ø     Sizin de buna benzer yaşadığınız durumlar oldu mu? Neler hissettiniz?

Ø     Siz Mert'in yerinde olsaydınız ne yapardınız?

3.     Öğrencilere senaryo-2 okunur

Senaryo 2:

Birsen o gün okula geldiğinde canı çok sıkkındı. Serviste bir arkadaşı ile kavga etmişti. Sırasına oturduğunda yaşadığı olayı Mert'e anlatmaya başladı. Mert, Birsen'i sonuna kadar dikkatlice dinledi. Serviste olanları anlamak için sorular sordu. "Duruma üzüldüğünü, ama onun kendini çok üzmemesini, arkadaşı ile bu konu için konuşursa barışacaklarını" söyledi. Daha sonra beraber diğer arkadaşlarının yanına gittiler.

4.      Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

Ø     Sizce Mert, Birsen'i dinledi mi?

Ø     Sizce bu durumda Birsen ne hissetmiş olabilir?

Ø     Bu davranış, Birsen ile Mert'in arkadaşlığını etkiler mi? Nasıl?

Ø     Sizinde buna benzer yaşadığınız durumlar oldu mu? Neler hissettiniz?

Ø     İletişimde dinlenmek önemli midir? Neden?

Ø     Karşımızdakini dinlemezsek neler olur?

Ø     Karşımızdakini dinlersek neler olur?

5.      İletişimde dinlemenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SINIF - 11.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

İLGİLERİM

Sınıf:

3. sınıf

Yeterlik Alanı:

Kendini Kabul

Kazanım:

İlgilerini fark eder. (Kazanım Numarası 67)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form-14

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

                  İlgi, belli faaliyetlere isteyerek yönelme bu faaliyetleri kısıtlayıcı koşullar altında bile başka faaliyetlere tercih etme ve bu faaliyetleri yaparken yorgunluk yerine dinlenmişlik, bıkkınlık yerine devam etme isteği duyma durumlarında, varlığına hükmettiğimiz bir iç uyarıc

316
0
0
Yorum Yaz