Etkinlik Değerlendirme Formu (Gözlem Formu)

2008-10-27 23:50:00
 

                                                  GÖZLEM FORMU

 

Etkinlik Adı      :                                                                                         Tarih:..../...../.......

Sınıf                 :

 

            Dolduracağınız bu formun amacı; sınıfta uygulanan etkinliğin, öğrencilerden aldığınız tepkiler doğrultusunda amacına ne derecede ulaştığını değerlendirmenizdir. Formu doldurarak kendinize ilişkin alacağınız geri bildirim doğrultusunda, amaca ulaşamadığını düşündüğünüz konularda "Okul Rehber Öğretmeni veya Okul İdaresi"nden destek alabilirsiniz. Aşağıda listelenmiş ifadeleri okuyun ve ifadelerde yer alan durumun ne derecede gerçekleştiğine ilişkin "yüzde" sütununun altına 0-100 arası bir yüzde verin.

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                 

 

Yüzde (%)

1

Etkinlik öncesinde öğrencilere açıkladığım "etkinlik amacı" öğrenciler tarafından açık bir şekilde anlaşıldı.

 

2

Etkinlik yaşanırken öğrenciler kendi aralarında arkadaşlarının söz hakkına saygılı davrandı.

 

3

Etkinlik yaşanırken öğrenciler kendi aralarında arkadaşlarının duygu ve düşüncelerine saygılı davrandı.

 

4

Öğrenciler etkinlik sürecine, duygu ve düşüncelerini belirterek katkıda bulundu.

 

5

Öğrenciler etkinlik sürecine, günlük hayattan örnekler vererek katkıda bulundu.

 

6

Öğrenciler etkinlikte işlenenlerin hayattaki yerini anladıklarını ifade etti.

 

7

Öğrenciler etkinlikte öğrendiklerini günlük hayatında kullanmayı düşündüklerini ifade etti.

 

8

Öğrencileri benzer etkinliklere katılma konusunda istekli gördüm.

 

 

 

Bu etkinliğin daha verimli olması için aşağıdaki düzenlemeler yapılmalıdır:

 

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

 

 

NOT: Öğretmenin gerçekleştireceği her etkinlikten sonra etkinliğin verimliliğine ilişkin kullanılabileceği türden bir gözlem formudur. Öğretmen tarafından doldurulması için geliştirilmiştir. Öğretmen isterse farklı türde formlar geliştirebilir.

 

53
0
0
Yorum Yaz